TARIEVEN-MONITOR

In januari 2021 verscheen de eerste editie van de Tekstnet Tarievenmonitor: een jaarlijks onderzoek onder leden van Tekstnet naar de tariefstelling en omzet van tekstschrijvers. De resultaten van 2020 gaven veel inzicht. Om 2021 in kaart te brengen, hielden we in december opnieuw een online enquĂȘte.

Veel respondenten

Maar liefst 145 Tekstnetters beantwoordden vragen over hoe ze in 2021 hun brood en beleg verdienden. Uit zowel de Tarievenmonitor van 2020 (met 88 respondenten) als die van 2021 bleek dat corona geen vat had op de tarieven en omzet van professionele tekstschrijvers.

Tientallen procenten omzetgroei

Ook in 2021 bleven voor de meeste leden van Tekstnet (78%) de tarieven en omzet gelijk of was er sprake van lichte groei. Bij de 46% van wie de omzet groeide in 2021, was dat in ongeveer de helft van de gevallen met 10% tot 20% en voor de andere helft zelfs met meer dan 30%.

Stabiel facturabel

Van hun gewerkte uren konden tekstschrijvers in 2021 ongeveer 70% factureren bij opdrachtgevers: evenveel als in 2020. Ruim 80% hanteerde meerdere uurtarieven, bijvoorbeeld voor goede doelen en grote of langlopende opdrachten. Korting geven gebeurde ook in 2021: 57% deed dat geregeld. Het meest gegeven kortingspercentage is net als in 2020 10%.

Flinke animo voor tariefsverhoging

In 2021 waren de meest gehanteerde uurtarieven van professionele tekstschrijvers 75 en 80 euro, exclusief btw. Het gemiddelde uurtarief ligt 6% hoger dan in 2020. Van de ondervraagde tekstschrijvers verhoogt 40% het tarief minder vaak dan iedere drie jaar. De helft geeft echter aan in 2022 een tariefsverhoging door te voeren, waarbij 63% de inflatie als belangrijke reden noemt.