PLUSLID­MAATSCHAP

Een nieuw fenomeen

Eind 2021 maakten we kennis met een nieuw verschijnsel: een Pluslidmaatschap dat afloopt. Veel Tekstnetters zijn lid geworden in de tijd dat het verplicht was een kwaliteitstoets op een paar teksten te doorlopen. Zij werden in 2018 automatisch Pluslid en hadden tot en met 2021 om hun Pluslidmaatschap te verlengen. 49 leden deden dat: zij zijn nu Pluslid tot eind 2023. Daarnaast zijn 16 Tekstnetters voor het eerst Pluslid geworden. Samen met de Tekstnetters die in 2020 Pluslid werden, telt de vereniging eind 2021 85 Plusleden.

Snel punten verzamelen

De Pluscommissie heeft de indruk dat veel leden het verzamelen van Pluspunten hebben uitgesteld. Advies: stel het verdienen van Pluspunten niet te lang uit. En zeker de collegiale feedbacksessie niet, omdat het nu eenmaal tijd kost om een afspraak in te plannen met collega-Tekstnetters en de sessie voor te bereiden.

Fijne feedbacksessie

Wat de Pluscommissie opviel, is het enthousiasme over die sessies. Veel deelnemers lieten weten dat ze feedback geven en vragen aan vakgenoten niet snel uit zichzelf doen en dat het veel oplevert. Precies daarom is de collegiale feedbacksessie wezenlijk onderdeel van het Pluslidmaatschap. En ze levert twee Pluspunten op!