INTERVISIE

Sinds 2021 zijn er verspreid over Nederland 11 intervisiegroepen, eentje meer dan vorig jaar. In totaal nemen er 68 leden deel. Lees de ervaringen van intervisiegroep Amsterdam II en van de nieuwste groep: die van Oost-Nederland.

Intervisiegroep Amsterdam II

Van Zoom naar intervisiewandeling

Voorlopig via Zoom. Dat stond begin januari 2021 in ons planningsschema. Om beurten zijn we voorzitter en bespreken we wat ons dwars zit. Gelukkig hoefden niet alle bijeenkomsten via het scherm waar we al de hele dag achter zaten. Toen het weer het toeliet kwamen we bij elkaar in de volkstuin van een van de intervista’s. We sloten het jaar af met een intervisiewandeling door het Flevopark. En een snelle collegiale adviesvraag, dat kon altijd tussendoor via onze app-groep.

intervisiegroep Oost-Nederland

Van sitefeedback tot arbeidsvitaminen

De wijzen komen uit het oosten, luidt een spreekwoord. Of dat zo is, kan de intervisiegroep Oost-Nederland (nog) niet vaststellen; wél dat ze inmiddels een stuk of zeven intervisiesessies wijzer is, sinds de start in 2021.

Eén haan tussen de hennen

Wat begon met vier Tekstnetters groeide vorig jaar uit tot een club van zes ‘man’. “Spreekwoordelijk dan,” zegt deelnemer Frieda Zieleman, “want er is maar één man in ons midden. Die is dan ook prompt gebombardeerd tot coördinator.”

Themasessies en websites doornemen

De deelnemers bespreken elke circa acht weken een thema. Zoals: hoe ga je om met tariefsverhoging? En wat doe je als je zonder inspiratie zit? Bij die laatste sessie kwamen zelfs muziektips met alfagolven voorbij: om als arbeidsvitaminen te gebruiken. Ook nemen de groepsleden elke bijeenkomst een website van een van hen door. “Zo doen we ideeën op voor onze eigen site én delen we tips”, zegt Jacomien Wolfkamp.

Lang leve de digitale snelweg

Dankzij het feit dat online besprekingen al twee jaar heel gewoon zijn, vervagen de afstanden tussen de deelnemers. “Het westen denkt vaak dat alles achter de IJssel bij elkaar ligt,” zegt groepslid Loes Grooters lachend, “maar tussen de Achterhoek en Twente ligt zomaar 100 kilometer asfalt om te overbruggen. Gelukkig hebben we ook híér internet.” Alle sessies gaan tot nu toe veilig en makkelijk via Teams.

Mini-werkpool

Een mooie bijkomstigheid van de intervisiegroep? Als de leden te veel werk hebben, schakelen ze elkaar onderling in om werk over te nemen óf om klussen samen aan te pakken. En zó geeft de groep dan weer handen en voeten aan het spreekwoord: het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent.