ONLINE ALV

Zo’n 50 leden woonden op 24 maart de algemene ledenvergadering (ALV) van Tekstnet bij. Die hielden we vanwege de coronamaatregelen weer online. Scheidend voorzitter Marèse Peters opende de vergadering en hamerde halverwege de nieuwe voorzitter Marnix-H. Simonis in.

De belangrijkste onderwerpen uit de ALV van 2021:

  • Voor het eerst presenteerde het bestuur het jaarverslag in de vorm van een online magazine. De leden zijn er enthousiast over.
  • De jaarrekening van 2020 laat een positief resultaat zien. Door corona bleven de baten achter, maar de kosten ook. Tekstnet is nog steeds een financieel gezonde vereniging. De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge en alle leden zijn akkoord met de jaarrekening.
  • Het bestuur licht het besluit toe om Tekstnetwerken en de jubileumviering uit te stellen. Vanwege onzekerheden rond corona verplaatsen we het evenement naar het voorjaar van 2022.
  • Voorzitter Marèse Peters hamert Janine Scheper uit en Koosje de Beer in als vicevoorzitter. Na de pauze hamert Koosje Marèse uit als voorzitter en slaat met een hamerklap Marnix-H. tot nieuwe voorzitter. Die bedankt Marèse namens alle leden voor haar geweldige werk.
  • Penningmeester René Erkelens licht de begroting voor 2021 toe, waar alle leden mee instemmen.

Na afloop vonden de leden elkaar in verschillende virtuele break-outrooms om na te praten. Over de ALV, over het schrijverschap en meer persoonlijke belevenissen. Het was bijna alsof we samen aan echte statafels stonden.

ONLINE ALV

Zo’n 50 leden woonden op 24 maart de algemene ledenvergadering (ALV) van Tekstnet bij. Die hielden we vanwege de coronamaatregelen weer online. Scheidend voorzitter Marèse Peters opende de vergadering en hamerde halverwege de nieuwe voorzitter Marnix-H. Simonis in.

De belangrijkste onderwerpen uit de ALV van 2021:

  • Voor het eerst presenteerde het bestuur het jaarverslag in de vorm van een online magazine. De leden zijn er enthousiast over.
  • De jaarrekening van 2020 laat een positief resultaat zien. Door corona bleven de baten achter, maar de kosten ook. Tekstnet is nog steeds een financieel gezonde vereniging. De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge en alle leden zijn akkoord met de jaarrekening.
  • Het bestuur licht het besluit toe om Tekstnetwerken en de jubileumviering uit te stellen. Vanwege onzekerheden rond corona verplaatsen we het evenement naar het voorjaar van 2022.
  • Voorzitter Marèse Peters hamert Janine Scheper uit en Koosje de Beer in als vicevoorzitter. Na de pauze hamert Koosje Marèse uit als voorzitter en slaat met een hamerklap Marnix-H. tot nieuwe voorzitter. Die bedankt Marèse namens alle leden voor haar geweldige werk.
  • Penningmeester René Erkelens licht de begroting voor 2021 toe, waar alle leden mee instemmen.

Na afloop vonden de leden elkaar in verschillende virtuele break-outrooms om na te praten. Over de ALV, over het schrijverschap en meer persoonlijke belevenissen. Het was bijna alsof we samen aan echte statafels stonden.