INTERVISIE

Verspreid over Nederland zijn er 10 intervisiegroepen, waaraan ruim 60 leden deelnemen om professioneel te groeien. In 2020 waren veel bijeenkomsten online.

Tekstschrijver Bas Holzhaus over zijn ervaringen met intervisiegroep Amsterdam: “We komen nu nog online samen, maar ik kan niet wachten tot we weer op onze vaste stek zitten. Goede koffie, geroezemoes op de achtergrond en twee uur van alles en nog wat, onder het motto ‘strak gezellig’. Geregeld met tekstcollega’s aanschuiven is heel zinvol en ook leuk – zeker als je een groot deel van je tijd alleen zit te werken. In mijn intervisiegroep is er alle ruimte om je eigen producties kritisch te laten bekijken en daar komen soms verrassende inzichten uit voort. Verder praten we bij over freelancen, acquisitie, ontwikkelingen, nieuwe projecten en hoe je die aanpakt. En dan komt er ook nog van alles voorbij waar je soms helemaal niets aan hebt maar vaak ook wel. Bijvoorbeeld de tip om elke dag de test van beterspellen.nl te doen. Je bent nooit te oud om te leren.”